Υπηρεσία Καθαριότητας

Κυριακίδης Γεώργιος – Αντιδήµαρχος2351033175ant.kathariotitas@katerini.gr
Σερετίδου Ζωή – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ2351033765 serzoe@katerini.gr
Στύλου Αντωνία 2351033765stilou@katerini.gr
Καρακούση Ελένη 2351033765karakousi@katerini.gr
Back to top
Skip to content